KDR – Javni poziv za dodjelu Povelje “Ivan Kostrenčić” 2020.

Temeljem  Pravilnika o dodjeljivanju Povelje Ivan Kostrenčić i odluke Skupštine Knjižničarskog društva Rijeka od 13. lipnja 2019. godine,  Ocjenjivački odbor za dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić objavljuje javni poziv za dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić u dvije kategorije:

 1. Najzaslužniji knjižničar/knjižničarka  u prethodne dvije godine (2018. i 2019.)

Kriteriji:

 • zapaženi rezultati u praktičnom i/ili teorijskom radu u području knjižničarstva (objavljeni radovi, izlaganja, vođenje ili sudjelovanje u projektima, programima)
 • značajna postignuća u segmentu knjižničarstva kojim se kandidat bavi
 • doprinos razvoju lokalnog knjižničarstva i ugledu knjižnice i knjižničarstva u društvenoj zajednici
 • zagovaranje knjižnica i knjižničarstva u lokalnoj i široj zajednici
 • aktivnost u radu KDR-a i osobni doprinos razvoju i ugledu Društva

2. Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđivanje struke i očuvanje        ugleda Društva

Kriteriji:

 • dugogodišnji uzoran rad u knjižničarskoj struci
 • opći i stručni/znanstveni doprinos u području knjižničarstva
 • značajna postignuća i doprinos razvoju knjižnice/knjižnica u kojoj/kojima je kandidat radio
 • dugogodišnja aktivnost u radu Društva i osobni doprinos razvoju i ugledu Društva

 

Obvezna dokumentacija za prijavu u obje kategorije:

 • radna biografija kandidata
 • obrazloženje prijedloga iz kojih je vidljivo zadovoljavanje kriterija u pojedinoj kategoriji
 • opisane aktivnosti i osobni doprinos radu KDR-a

U svakoj od kategorija dodjeljuje se po jedna Povelja. Izuzetno u drugoj kategoriji, Povelja se može dodijeliti dvama ili više kandidata uz pravovaljano obrazloženje.

Povelja se pojedinom knjižničaru može dodijeliti samo jedanput u svakoj od kategorija.

Pravo predlaganja kandidata imaju svi članovi KDR-a, knjižnice na području djelovanja Društva i Upravni odbor Društva.

Prijedlozi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Predloženi kandidati moraju biti redovni članovi KDR-a.

Prijedlozi se primaju do  28. veljače 2020.  i nakon toga roka neće se primati.

Prijedloge sa svim prilozima kojima se dokazuju činjenice iz obrazloženja upućuju se u pisanom obliku u zatvorenoj koverti poštom ili osobnim dolaskom na adresu:

Knjižničarsko društvo Rijeka

Prijedlog za Povelju Ivan Kostrenčić

c/o Sveučilišna knjižnica Rijeka

Dolac 1

51000 Rijeka

n/r tajnici KDR-a Jasminki Kovačević

 

Ocjenjivački odbor objavit će rezultate na Izbornoj skupštini KDR-a u srpnju 2020. godine.


Ivani Vladilo Nagrada “Višnja Šeta” za životno djelo

Hrvatska udruga školskih knjižničara, strukovna udruga koja okuplja školske knjižničare osnovnih i srednjih škola cijele Hrvatske, ove je godine bila domaćin 48. Svjetskog kongresa školskih knjižničara koji je održan od 21. do 25. listopada 2019. u Dubrovniku pod znakovitim nazivom Okupljanje – osnaživanje – preobrazba: školske knjižnice (Convergence – Empowering – Transformation:  School Libraries) uz sudjelovanje stručnjaka iz 45 zemalja svijeta.

Tom je prigodom naša, nedavno umirovljena članica, Ivana Vladilo za svoj dugogodišnji rad u školskom knjižničarstvu primila Nagradu „Višnja Šeta“ za životno djelo.

Čestitamo!

Zapisnik povjerenstva

Trominutni film (prema propozicijama) kojim se I. Vladilo predstavila međunarodnom auditoriju.  


Nagrada “Tibor Toth” 2019. Sandri Cuculić

Nagradu „Tibor Tóth“ za 2019. dobila je naša članica Sandra Cuculić iz Sveučilišne knjižnice Rijeka! Odbor za dodjelu nagrade rukovodio se time da poput Tibora Tótha dobitnik njegove nagrade treba pružati doprinos kako na znanstvenom i stručnom planu tako i u praktičnom djelovanju te imati određenu dimenziju više u svom ukupnom djelovanju u području informacijskih znanosti i djelatnosti koje će biti prepoznato kao korisno od stručne i šire zajednice.
Čestitamo!


Stručni skup: Čitanje prošlosti za budućnost


POZIV
na stručni skup Čitanje prošlosti za budućnost
15.10.2019. od 12.00 do 14.30 sati
Dvorana Glagoljica, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Dolac 1
u organizaciji KDR-a i grupe građana Mlaka
Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture, Rijeka – Luka različitosti
uz početak Mjeseca hrvatske knjige

 

1. Korina Udina, Alida Devčić Crnić: O projektu “Čitajmo zajedno ispod krošanja stabala”
2. Ervin Dubrović: Čitanje knjige “Rijeka, južni pol Srednje Europe”
3. Miljenko Smokvina: Čitanje i čuvanje riječke fotografske baštine u povodu 180. obljetnice izuma fotografije
4.Madlen Zubović: Čitanje istraživanjem Ulicama moga grada – hodogram INDOK radionice u Prometnoj školi u Rijeci.

Veselimo se druženju s vama!

Programi Civilne inicijative su namijenjeni projektima udruga i neformalnih inicijativa građana
koji kroz društveno-kulturne ekološke aktivnosti žele učiniti svoju zajednicu i grad boljim mjestom za život.
Program se realizira uz potporu sudioničkog programa Civilne inicijative koje provodi RiHub, u sklopu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.
Cilj programa Civilne inicijative je aktivno uključivanje građana u kreiranje kulturnih i društvenih programa te poticanje produkcijskih  i organizacijskih kapaciteta neformalnih civilnih grupa i pojedinaca.


Zanimljivosti s redovne skupštine KDR-a 2019. godine

Na redovnoj skupštini KDR-a u 13. lipnja 2019. godine u Dvorani Glagoljice Sveučilišne knjižnice Rijeka izabrano je Povjerenstvo za dodjelu Povelje „Ivan Kostrenčić“. Povelju „Ivan Kostrenčić“ je utemeljilo Društvo 2000. godine, a dodjeljuje se na izbornoj skupštini KDR-a svake dvije godine.

Članovi Povjerenstva za dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić su: Koraljka Mahulja Pejčić (OŠ), Gabrijela Mahmutović (SŠ), Ada Prpić (MEDRI), Andreja Silić Švonja (GKRI) i Sandra Vidović (SŠ).

Konstituirajuću sjednicu Povjerenstva saziva predsjednica KDR-a u prosincu 2019. kako bi se u siječnju 2020. raspisao Javni poziv za predlagatelje kandidata za dodjelu nagrade.

Na kraju, za dugogodišnje članstvo u KDR-u, predsjednica je znakom pažnje zahvalila na lojalnosti, odanosti redovnim članovima KDR-a /prema evidenciji iz HKD-ove baze/: Zdenki Stojčić, Ljiljani Črnjar, Senki Tomljanović, Ivani Vladilo, Danki Jergović (27 g.) te Jasminki Kovačević i Snježani Hudorov Rubinić (30 g.), Dolores Markotić (32 g.), Branki Škibola (33 g.) te Jadranki Martić (34 g.)

Obzirom da je KDR potpisom Ugovora sa Sveučilišnom knjižnicom Rijeka 6.lipnja 2019. dobilo sjedište na neodređeno vrijeme u SVKRI, s korištenjem Dvorane Glagoljice koja je obilježila 50.-tu obljetnicu, znak pažnje moglo je biti samo glagoljsko slovo.

Pozdravili smo i naše dvije članice na odlasku u mirovinu, Senku Tomljanović i Ivanu Vladilo, njihov neizmjeran doprinos razvoju knjižničarstva u Rijeci i šire, skromno ali s ljubavlju.

Predsjednica KDR-a dr.sc.Korina Udina


Projekcija i REDOVNA SKUPŠTINA KDR-a

Knjižničarsko društvo Rijeka poziva vas na projekciju i redovnu skupštinu u četvrtak, 13. lipnja 2019. godine s početkom u 13.00 sati Dvorana Glagoljice, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Dolac 1
12.30 sati  Okupljanje članova, prijava na listu, uplata članarine
13.00 sati  Pozdravna riječ predsjednice KDR-a dr.sc. Korine Udina: izlaganje i projekcija  filma ANTE TEMPUS/PRIJE VREMENA pod pokroviteljstvom PGŽ
13.30 – 15.00 sati   Radni dio Skupštine
Predsjednica KDR-a predlaže D n e v n i   r e d
1. Izbor radnih tijela Skupštine (radno predsjedništvo, odbor za verifikaciju, zapisničar, ovjerovitelji zapisnika)
2. Izvješće predsjednice o radu Društva za razdoblje između dvije skupštine (13.06.2018.-13.06.2019.)
3. Financijsko izvješće blagajnice KDR-a Zdenke Stojčić
4. Izvješće Nadzornog odbora za mandatno razdoblje između dvije skupštine   (13.06.2018.-13.06.2019.)
5. Plan rada KDR-a i financijski plan za 2019. i 2020.godinu
6. Izbor Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić 2020
7. Razno:
7.1. Dopis komisiji za visokoškolske i sveučilišne knjižnice o  knjižničarima s formalnim obrazovanjem visoke stručne spreme raspoređenih ili zaposlenih na poslovima više stručne spreme koji nemaju mogućnost pristupanja stručnom ispitu, te poslati zahtjev za očitovanjem  Glavnom odboru HKD-a – Jasminka Kovačević, tajnica KDR-a
7.2. Podjela novih iskaznica KDR-a i potvrda
7.3. Priprema za 10.-tu obljetnicu stručnog časopisa Knjižničar/Knjižničarka

 


14. OKRUGLI STOL O POKRETNIM KNJIŽNICAMA U RH i 8. FESTIVAL BIBLIOBUSA

    U Rijeci će se 7. i 8. lipnja 2019. održati 14. OKRUGLI STOL O
POKRETNIM KNJIŽNICAMA U RH i 8. FESTIVAL BIBLIOBUSA_. Organizatori skupa su Komisija za pokretne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva i Gradska knjižnica Rijeka. Pokrovitelji skupa su Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i Ministarstvo kulture RH a cjelokupan program odvija se u okviru programa Europske prijestolnice kulture 2020.

Povod našeg ponovnog domaćinstva ovome značajnom stručnom skupu (3. i 4. lipnja 2005. je u Rijeci održan 7. okrugli stol i 1. festival bibliobusa) je obilježavanje 50. obljetnice riječke bibliobusne službe.
Upravo taj dan, 9. lipnja kada je 1969. godine na put krenuo riječki bibliobus, prvi takve vrste u ondašnjoj Jugoslaviji, odlukom 43. Skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva, održane u Opatiji u listopadu 2018., proglašen je Danom hrvatskih bibliobusa te su ova događanja istodobno i njegovo prvo obilježavanje.

Na 8. FESTIVALU BIBLIOBUSA koji će se održati u petak, 7. LIPNJA NA TRGU 111. I 128. BRIGADE HV-a U VREMENU OD 10 DO 13 SATI bit će predstavljeno ukupno 16 bibliobusa iz Hrvatske, Italije (Milano), Mađarske(Pečuh), Bosne i Hercegovine (Banja Luka) te Srbije (Kruševac) koji će se biti otvoreni za javnost. Tom prigodom na Korzu će biti otvorena i prigodna izložba o pokretnim knjižnicama.

Obzirom da su Gradski i Županijski bibliobus Gradske knjižnice Rijeka dio mreže knjižnica Primorsko-goranske županije pretpostavljamo da će ovaj skup izazvati vaše zanimanje da na 14. OKRUGLOM STOLU koji započinje istoga dana u 15 SATI u GRADSKOJ VIJEĆNICI i nastavlja se u SUBOTU, 8. LIPNJA U 9 SATI, saznate kako slične službe funkcioniraju u ostalim dijelovima Hrvatske i u različitim krajevima Europe. Među
pozvanim i prijavljenim izlagačima su kolege Roberto Soto (Španjolska), Maria Stella Rasseti (Italija), Tjaša Mrgole Jukič (Slovenija), Tamasz Miszler (Mađarska) i druge kolegice i kolege iz inozemstva i Hrvatske s predstavljanjem svojih službi. Detalje možete vidjeti u priloženom programu.

Pozivamo vas da nam se pridružite i svojim sudjelovanjem podržite kao prijavljeni sudionici ili barem kao posjetitelji na Festivalu.

Ukoliko se odlučite na jedan dan sudjelovanja omogućena je jednodnevna kotizacija u visini od 100,00 kn dok je puna kotizacija 200,00 kn.

Svi detalji o skupu uključujući program nalaze se na stranicama Gradske knjižnice Rijeka [2] kao i Hrvatskog knjižničarskog društva [3] gdje je i obrazac prijave. Napominjemo da je prijava moguća do 10. 5. 2019.

Skrećemo pažnju i na naš Magazin [4] u kojem je upravo krenuo ciklus zanimljivih priča iz bibliobusa od kojih je prvi bibliobus iz Kopra [5] kao uvod u najavljena događanja a možete pogledati i promotivni video.
[6]

Nadajući se vašem dolasku, srdačno vas pozdravljamo!

Niko Cvjetković, ravnatelj”

više: Gradska knjižnica Rijeka, Hrvatsko knjižničarsko društvo


Ugovor KDR-a s Rijeka 2020 d.o.o.

Knjižničarsko društvo Rijeka potpisalo je ugovor s Rijeka 2020 d.o.o Civilne inicijative programa Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture

Naziv projekta je  „Čitajmo zajedno ispod krošnje hrasta“
Voditelji projekta: Alida Devčić Crnić, OŠ Podmurvice i grupa građana Mlaka: Dubravka Dužević, Romina Raspor Mohorovičić, Tamara Turić i Roberta Bonassin.

Partner u projektu: Knjižničarsko društvo Rijeka (KDR), Dolac 1, 51 000 Rijeka

Dajem knjigu!  15. travnja 2019. godine od 17.00 do 19 sati  Knjižničarsko društvo Rijeka će donirati knjige za zajedničko čitanje .

Organizira se Noć knjige „Light is life“/ „Svjetlost je život“  u školskom vrtu, te gostovanje pripovjedačice, bajkopričalice i lutkarice Margarete Peršić.