Održan stručni skup KDR-a


 

 

 

Stručnim skupom u Dvorani Glagoljice  SVKRI 27.09.2017. predstavljena je IFLA-ina inicijativa Global Vision  te smo sudjelovali uključenjem Sanje Kosić putem ZOOM-a i glasanjem članova na postavljeni upitnik.

 

 

 

 

dav

 

Stručno predavanje Dinke Juričić  „7 leća za čitanje u digitalno doba“ vjerujemo,  prisutne je potaklo na razmišljanje o digitalnoj pismenosti kao novom obliku razmišljanja kojim smo obavezni pronađene, provjerene i preuzete informacije s digitalnih medija kritičkim pristupom pretvarati u nove vrijednosti, u učenje čitanja kroz: reproduktivnu, refleksivnu, konceptualnu, kritičku, perceptivnu, evaluacijsku i kreativnu leću.