Pozivamo Vas na redovnu skupštinu Knjižničarskog društva Rijeka u četvrtak, 16. studenog 2017. godine u 13.30 sati u dvoranu Glagoljice, Sveučilišne knjižnice Rijeka, Dolac 1, Rijeka


Dnevni red:

13.30 Okupljanje članova, prijava, uplata članarine, popis članova za odlazak na  stručni izlet  23. Sa(n)jam knjige u Puli

14.00 – 14.30 Izlaganje mr.sc.Maje Cvjetković, prof. i mag.kroatistike:

Važnost provođenja programa informacijskog opismenjavanja unutar sustava srednjoškolskog obrazovanja  (studija slučaja Građevinske tehničke škole Rijeka)

14.30  Radni dio Skupštine

D n e v n i  r e d :

  1. Izbor radnih tijela Skupštine (radno predsjedništvo, zapisničar, ovjerovitelji zapisnika, verifikacijski odbor)
  2. Izvješće predsjednice o radu Društva za razdoblje između dvije skupštine
  3. Financijsko izvješće od 06. srpnja 2016. do 31. prosinca 2016. , od 1. siječnja 2017. do 16. listopada 2017.
  4. Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje između dvije skupštine
  5. Imenovanje Ocjenjivačkog odbora  za dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić 2018.
  6. Plan rada i financijski plan za 2018. godinu
  7. Stručni posjet članova KDR-a Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula i 23. Sajmu knjiga, u Domu hrvatskih branitelja u Puli,  1.12.2017.

Veselimo se vašem dolasku i druženju!

Predsjednica Knjižničarskog društva Rijeka
dr. sc. Korina Udina