Projekcija i REDOVNA SKUPŠTINA KDR-a


Knjižničarsko društvo Rijeka poziva vas na projekciju i redovnu skupštinu u četvrtak, 13. lipnja 2019. godine s početkom u 13.00 sati Dvorana Glagoljice, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Dolac 1
12.30 sati  Okupljanje članova, prijava na listu, uplata članarine
13.00 sati  Pozdravna riječ predsjednice KDR-a dr.sc. Korine Udina: izlaganje i projekcija  filma ANTE TEMPUS/PRIJE VREMENA pod pokroviteljstvom PGŽ
13.30 – 15.00 sati   Radni dio Skupštine
Predsjednica KDR-a predlaže D n e v n i   r e d
1. Izbor radnih tijela Skupštine (radno predsjedništvo, odbor za verifikaciju, zapisničar, ovjerovitelji zapisnika)
2. Izvješće predsjednice o radu Društva za razdoblje između dvije skupštine (13.06.2018.-13.06.2019.)
3. Financijsko izvješće blagajnice KDR-a Zdenke Stojčić
4. Izvješće Nadzornog odbora za mandatno razdoblje između dvije skupštine   (13.06.2018.-13.06.2019.)
5. Plan rada KDR-a i financijski plan za 2019. i 2020.godinu
6. Izbor Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić 2020
7. Razno:
7.1. Dopis komisiji za visokoškolske i sveučilišne knjižnice o  knjižničarima s formalnim obrazovanjem visoke stručne spreme raspoređenih ili zaposlenih na poslovima više stručne spreme koji nemaju mogućnost pristupanja stručnom ispitu, te poslati zahtjev za očitovanjem  Glavnom odboru HKD-a – Jasminka Kovačević, tajnica KDR-a
7.2. Podjela novih iskaznica KDR-a i potvrda
7.3. Priprema za 10.-tu obljetnicu stručnog časopisa Knjižničar/Knjižničarka