KDR – Javni poziv za dodjelu Povelje “Ivan Kostrenčić” 2020.


Temeljem  Pravilnika o dodjeljivanju Povelje Ivan Kostrenčić i odluke Skupštine Knjižničarskog društva Rijeka od 13. lipnja 2019. godine,  Ocjenjivački odbor za dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić objavljuje javni poziv za dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić u dvije kategorije:

 1. Najzaslužniji knjižničar/knjižničarka  u prethodne dvije godine (2018. i 2019.)

Kriteriji:

 • zapaženi rezultati u praktičnom i/ili teorijskom radu u području knjižničarstva (objavljeni radovi, izlaganja, vođenje ili sudjelovanje u projektima, programima)
 • značajna postignuća u segmentu knjižničarstva kojim se kandidat bavi
 • doprinos razvoju lokalnog knjižničarstva i ugledu knjižnice i knjižničarstva u društvenoj zajednici
 • zagovaranje knjižnica i knjižničarstva u lokalnoj i široj zajednici
 • aktivnost u radu KDR-a i osobni doprinos razvoju i ugledu Društva

2. Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđivanje struke i očuvanje        ugleda Društva

Kriteriji:

 • dugogodišnji uzoran rad u knjižničarskoj struci
 • opći i stručni/znanstveni doprinos u području knjižničarstva
 • značajna postignuća i doprinos razvoju knjižnice/knjižnica u kojoj/kojima je kandidat radio
 • dugogodišnja aktivnost u radu Društva i osobni doprinos razvoju i ugledu Društva

 

Obvezna dokumentacija za prijavu u obje kategorije:

 • radna biografija kandidata
 • obrazloženje prijedloga iz kojih je vidljivo zadovoljavanje kriterija u pojedinoj kategoriji
 • opisane aktivnosti i osobni doprinos radu KDR-a

U svakoj od kategorija dodjeljuje se po jedna Povelja. Izuzetno u drugoj kategoriji, Povelja se može dodijeliti dvama ili više kandidata uz pravovaljano obrazloženje.

Povelja se pojedinom knjižničaru može dodijeliti samo jedanput u svakoj od kategorija.

Pravo predlaganja kandidata imaju svi članovi KDR-a, knjižnice na području djelovanja Društva i Upravni odbor Društva.

Prijedlozi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Predloženi kandidati moraju biti redovni članovi KDR-a.

Prijedlozi se primaju do  28. veljače 2020.  i nakon toga roka neće se primati.

Prijedloge sa svim prilozima kojima se dokazuju činjenice iz obrazloženja upućuju se u pisanom obliku u zatvorenoj koverti poštom ili osobnim dolaskom na adresu:

Knjižničarsko društvo Rijeka

Prijedlog za Povelju Ivan Kostrenčić

c/o Sveučilišna knjižnica Rijeka

Dolac 1

51000 Rijeka

n/r tajnici KDR-a Jasminki Kovačević

 

Ocjenjivački odbor objavit će rezultate na Izbornoj skupštini KDR-a u srpnju 2020. godine.