Virtualna konferencija Knjižnice u doba krize u sklopu 45. Skupštine HKD-a


Virtualna konferencija Knjižnice u doba krize održala se u sklopu 45. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva od 7. do 10. listopada 2020. U bogatom programu 8. i 9. listopada 2020. na webinarima su sudjelovali i naši dragi članovi Knjižničarskog društva Rijeka iz Gradske knjižnice Rijeka i Pravnog fakulteta u Rijeci.

 

Tako su ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka Niko Cvjetković i kolegice Anja Babić i Lara Pavić u sklopu webinara Odgovor knjižnica i knjižničarske zajednice na krizu izazvanu COVID-19 I. održali izlaganje I zatvoreni radimo: organizacija rada Gradske knjižnice Rijeka tijekom lockdowna unutar koje su predstavili organizacijske, programske i uslužne izazove s kojima se Gradska knjižnica Rijeka suočila uslijed COVID-19 pandemije. U uvodnom dijelu izlaganja predstavljen je kontekst u kojem je tijekom ožujka i travnja 2020. godine Gradska knjižnica Rijeka organizirala svoje poslovanje. Fokus je stavljen na nove usluge i programske aktivnosti koje je Knjižnica pokrenula u novonastaloj situaciji te u digitalnom okruženju. U zaključku su iznesena razmišljanja o mogućnostima razvoja novopokrenutih usluga koje bi mogle postati, a od kojih neke to već i jesu, sastavni dio poslovanja Knjižnice.

S Pravnog fakulteta u Rijeci doc. dr. sc. Dalida Rittossa i voditeljica knjižnice dr. sc. Dejana Golenko u sklopu webinara Informacijska pismenost u kontekstu pandemije COVID-19 održale su izlaganje pod nazivom Uloga visokoškolske knjižnice u zajednici u doba pandemije: na primjeru HRZZ projekta IP-CORONA-04-2086.

U izlaganju su predstavile istraživanje nastalo u interdisciplinarnom projektu Hrvatske zaklade za znanost Život u doba bolesti COVID-19 – socijalne implikacije za sigurnost i dobrobit ranjivih skupina u europskom kontekstu / #COVID-19#VULNERABILITY” (nositeljica projekta doc. dr. sc. Dalida Rittossa), o tome koliko knjižničari mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete života najranjivijih osoba tijekom pandemije. Riječ je o rezultatima pilot istraživanja provedenog između djelatnika riječkih udruga koje pružaju potporu žrtvama obiteljskog nasilja i njihovih korisnika na koji način dolaze do i pružaju informacije o zaštiti njihovih prava tijekom pandemije. Na praktičnoj razini na temelju dobivenih rezultata organizirat će se niz radionica u Knjižnici Pravnog fakulteta u Rijeci u cilju razmjene ideja, iskustava i širenja znanja u pronalaženju komunikacijskoga kanala između žrtava obiteljskog nasilja i osoba u čijoj je nadležnosti zaštita njihovih prava.

 

Više o ovim i drugim izlaganjima možete pronaći u programskoj knjižnici dostupnoj na poveznici: https://www.hkdrustvo.hr/clanovi/alib/datoteke/file/Skupstina_HKD2020-zaweb.pdf