Dipl. knjižničarka Dejana Golenko stekla akademski stupanj doktorice znanosti


Dejana_Golenko

Članica našeg društva Dejana Golenko, 8. travnja 2016. godine na Sveučilištu u Zadru uspješno je obranila disertaciju pod naslovom

Model intrakurikularnog pristupa informacijskoj pismenosti na visokoškolskoj razini u području prava .

Čestitamo !