časopis


Impresum E-ISSN 1848-5790 UDK: 02 Izdavač: Knjižničarsko društvo Rijeka, Dolac 1 51 000 Rijeka Tel/ + 385 51 336 911 Faks/ + 385 51 332 006 e-mail: kontakt@kdr.hr www.kdr.hr Glavna urednica: dr. sc. Korina Udina e-mail: korinau@yahoo.com Uredništvo: Maja Cvjetković, Sanja Heber-ling Dragičević, Jasminka Kovačević, Mario Šlosar, Alica Kolarić, Marija Šegota Novak Jezično uredila: Maja Cvjetković Grafičko oblikovanje i priprema elektroničkog izdanja: Bulaja naklada Klaićeva 74, Zagreb info@bulaja.com www.bulaja.com Grafički dizajn: Martina Brkić Časopis izlazi jedanput godišnje, uz potporu Primorsko-goranske županije, a ovaj broj i uz potporu Grada Rijeke. 6. broj časopisa (2015) izašao je u elektroničkom obliku: – u flip formatu – u html formatu – u epub formatu – u pdf formatu Knjižničar/Knjižničarka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka stručni je časopis u kojem se objavljuju radovi iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti. Oblikovan je kao glasilo Knjižničarskog društva Rijeka, ali nastoji osigurati prostor i radovima s teorijskim diskursom u knjižničarstvu. Premda promiče i progovara ponajviše o prikazu rada knjižničara u Primorsko-goranskoj županiji, časopis nije isključivo regionalno obilježen. Stoga je cilj izlaženja časopisa doprinijeti razvoju, ukazati na novine, događanja te promicati i popularizirati rad svih vrsta knjižnica i knjižničara te artikulirati pitanja hrvatskoga knjižničarstva.

7. broj časopisa (2016) izašao je u elektroničkom obliku:

6. broj časopisa (2015) izašao je u elektroničkom obliku:

5. broj časopisa (2014) izašao je u elektroničkom obliku:

4. broj časopisa (2013) izašao je u elektroničkom obliku:

3. broj časopisa (2012) izašao je u elektroničkom obliku:

2. broj časopisa (2010)

1. broj časopisa (2009)

Časopis KDR-a predstavljen je na godišnjoj skupštini 4. rujna 2009.