o nama


logo

Knjižničarsko društvo Rijeka osnovano je 1950. godine.
Članica je Hrvatskog knjižničarskog društva.
Djeluje na području Primorsko-goranske županije.

Misija

poticanje osnivanja i razvitka svih vrsta knjižnica širenje zanimanja za knjigu i knjižnice podizanje svijesti o potrebi zaštite nacionalne i kulturne baštine
promicanje kvalitetnih knjižničnih i informacijskih službi za društvo i pojedince čuvanje prava knjižničarskih djelatnika na slobodno stvaranje i dobivanje informacija

Djelatnosti Društva:

*zastupanje interesa djelatnika s knjižničarskim zvanjima
*praćenje zakonskih propisa iz područja knjižničarstva te pružanje stručne pomoći u njihovoj izradi
*poticanje suradnje među knjižnicama i sa srodnim djelatnostim
*sudjelovanje u organiziranju stalnog stručnog usavršavanja i izradi programa tog usavršavanja
*podupiranje UNESCO- vog Manifesta za narodne i Manifesta za školske knjižnice
*povezivanje i koordinacija rada članova te zajedničko istupanje u svrhu unapređenja knjižničarske struke i djelatnosti
*poticanje stručnog i znanstvenog rada knjižničnih djelatnika i dodjela javnih priznanja zaslužnim članovima
*izdavanje stručnih publikacija o knjizi, knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
*sudjelovanje u kreiranju i provedbi politike na području knjižničarstva

POVIJEST DRUŠTVA