nagrade


KNJIŽNIČARSKE NAGRADE

Kukuljevićeva povelja – nagrada Hrvatskog knjižničarskog društva za doprinos u radu Društva i dugogodišnji rad u struci. Utemeljena je 1968. godine, povodom 20. godišnjice Hrvatskog bibliotekarskog društva
Članovi našeg Društva koji su dobili “Kukuljevićevu povelju”:
Vinko Antić
Vladimir Pavlinić
Lidija Kačić (1978)
Zlatko Keglević (1988)
Katica Tadić (1988)
Višnja Šeta (1996)
Fila Bekavac-Lokmer (1998)
Marija Šegota-Novak (2002)
Milka Šupraha Perišić (2014)
Ivana Vladilo (2014)

Nagrada “Eva Verona” – poticajna nagrada Hrvatskog knjižničarskog društva za mlade knjižničare. Utemeljena je 1998. godine.
Članovi našeg Društva koji su dobili nagradu “Eva Verona”:
Ljiljana Črnjar (1998)
Andreja Silić (2002)
Verena Tibljaš (2002)
Lea Lazzarich (2004)
Gorana Tuškan (2006)
Evgenia Arh (2008)
Dejana Golenko (2010)

Nagrada Zaklade dr. Ljerke Markić-Čučuković 
Zakladu Dr. Ljerka Markić-Čučuković osnovao je njezin suprug dr. Frano Čučuković sasvrhom nagrađivanja najboljih studenata bibliotekarstva, knjižnica, ustanova, udruga i pojedinaca, koji promiču knjižničarsku struku i bibliotekarstvo općenito.
Zaklada djeluje pri Katedri za bibliotekarstvo Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.
Dodjeljuje godišnje nagrade koje se sastoje od novčanog iznosa i povelje najboljim studentima bibliotekarstva od šk. god. 1997/1998. Nagrađuje i knjižnice, ustanove, udruge, pojedince i značajan doprinos knjižničarskoj struci.
Nagrade se uručuju na dan 14. siječnja u spomen na rođendan dr. Ljerke Markić-Čučuković.
Članovi našeg Društva koji su dobili nagradu:
Ljiljana Črnjar (2005)
Karmen Delač-Petković i Čitaonica sela Kuti (2006)

Povelja “Ivan Kostrenčić” – Utemeljilo ju je Knjižničarsko društvo Rijeka 2000. godine. Nagrada je nazvana imenom prvog hrvatskog školovanog sveučilišnog bibliotekara, rođenog u Crikvenici, koji je posebno zaslužan za razvoj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i cjelokupnog hrvatskog knjižničarstva. Dodjeljuje se onim članovima Društva koji su marljivo i samozatajno, uzorno i nesebično radili u Društvu, unaprijedili struku i očuvali ugled Društva. Dodjeljuje se jednokratno i ne uključuje novčanu nagradu. Pravo predlaganja imaju svi članovi Društva i Upravni odbor. Dodjeljuje se na godišnjoj skupštini Društva ili prigodno.

2016. izmijenjen je PRAVILNIK o dodjeli Nagrade “Ivan Kostrenčić” KDR-a

Dobitnici nagrade:
(2000)
Tatjana Blažeković, Fila Bekavac-Lokmer, Milena Bradetić, Verica Lulić i Senka Zambata.

2007. g. Povelja je dodijeljena u tri kategorije:

Najzaslužnijem knjižničaru u 2006. godini – Senki Tomljanović, ravnateljici Sveučilišne knjižnice Rijeka koja je pokrenula brojne aktivnosti u SVKRI te posebno projekt Povijesna zbirka.
Za najuspješniji knjižničarski projekt u 2006. godini – Hrvatskoj čitaonici sela Kuti povodom obilježavanja 70. obljetnice rada (tiskana i knjiga mr. sc. Karmen Delač-Petković)
Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unapređivanje struke i očuvanje ugleda Društva – Perici Sarić, voditeljici knjižnice „3. maj“ Rijeka i Ljubici Zorić – školskoj knjižničarki u Elektrotehničkoj školi Rijeka
2008. g. Povelja je dodijeljena samo za treću kategoriju:
Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unapređivanje struke i očuvanje ugleda Društva – za 2007. g. – Nataši Jurčić, Filozofski fakultet Rijeka

2009. g. Kostrenčićeva povelja za 2008. godinu:
1. Ljiljana Črnjar u kategoriji najzaslužniji knjižničar u 2008. godini
2. Ivana Vladilo za najuspješniji knjižničarski projekt u 2008. godini
3. Mirjana Majstorović za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđivanje struke i očuvanje ugleda Društva

2010. g. Povelja „Ivan Kostrenčić“ za 2009. godinu u kategorijima:
1. najzaslužniji knjižničar: Lea Lazzarich iz Sveučilšne knižnice Rijeka
2. za najbolji knjižničarski projekt: Verena Tibljaš, Gradska knjižnica Rijeka, za projekt Tražimo najstariju riječku slikovnicu
3. za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđivanje struke i očuvanje ugleda Društva: Branka Brčić iz Gradske knjižnice Rijeka i Smiljka Ostović, iz knjižnice Osnovne škole Kraljevica.

2012. g. Povelja „Ivan Kostrenčić“ za 2011. godinu u kategorijima:
1. najzaslužniji knjižničar: Niko Cvjetković, Pomorska škola, Bakar
2. za najbolji knjižničarski projekt: Marta Lončarević, Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka
3. za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđivanje struke i očuvanje ugleda Društva: Suzana Šturm-Kržić, Gradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“ Opatija

2014. g. Povelja „Ivan Kostrenčić“ za 2012./2013. godinu u kategorijima:
2. za najbolji knjižničarski projekt: Gradska knjižnica Rijeka – GKR Magazin
3. za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđivanje struke i očuvanje ugleda Društva: dr. sc. Karmen Delač-Petković

2016. g. Povelja „Ivan Kostrenčić“ za 2014./2015. godinu:
Darinka Živanović
Ksenija Car Ilić
Jagoda Mužić

2018. godine Povelja Ivan Kostrenčić dodjeljena je u dvije kategorije:
1. Za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unaprjeđivanje struke i očuvanje ugleda Društva: Mariji Šegoti Novak 

2. Najzaslužniji knjižničar u prethodne dvije godine: Sandra Vidović, školska knjižničarka savjetnica, Prva riječka hrvatska gimnazija

Pokrovitelj je bila Primorsko-goranska županija.

Državna nagrada Ivan Filipović 
za 2008. g. LEA LAZZARICH, profesorica hrvatskoga jezika, viša knjižničarka Sveučilišna knjižnica Rijeka, Rijeka, u području znanstvenoga i stručnoga rada